BLID BERØRINGSMASSAGE

Alle mennesker har brug for at blive berørt. Det er vigtigt for vores trivsel. Huden er vores
største sanseorgan, og når den berøres, oplever vi velvære. Der udskilles oxytocin som er et glædesskabende hormon, og vi mærker roen brede sig i hele vores system.

Den blide massage og den lette berøring har fokus på nydelse og ikke på at løsne
spændt muskulatur. Berøringen sætter os i kontakt med vores krop og vores sanser og påvirker os både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. Vi føler os mere levende.

BLID BERØRINGSMASSAGE

Alle mennesker har brug for at blive berørt. Det er vigtigt for vores trivsel. Huden er vores største sanseorgan, og når den berøres, oplever vi velvære. Der udskilles oxytocin, som er et glædesskabende hormon, og vi mærker roen brede sig i hele vores system.
Den blide massage og den lette berøring har fokus på nydelse og ikke på at løsne spændt muskulatur. Berøringen sætter os i kontakt med vores krop og vores sanser og påvirker os både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. Vi føler os mere levende.

BERØRINGENS HELENDE KRAFT

Denne massageform kan noget helt særligt. Med blide, nænsomme strøg inviterer jeg din krop til at falde helt til ro og overgive sig til dyb afspænding og velvære. En times langsomhed, hvor du ikke skal andet end bare overgive dig til nydelse. Det er blid, bevidst og beroligende berøring. Det er kontakt, kærlighed og nærvær formidlet gennem varme hænder og rolig væren.

Massagen er ikke for dig, der ønsker at blive æltet godt igennem. Jeg har ikke fokus på myoser og her-og-nu-bevis på, at massagen har afhjulpet en bestemt problematik. Men naturligvis løsnes der op undervejs. Årsagen til muskulære smertetilstande er tit bagvedliggende følelsesmæssige årsager, og vejen ind til dem går gennem nænsomhed.

NÆNSOM BERØRING ÅBNER KROPPEN

Det er en blød praksis, der kan bidrage til at nedbryde det panser, mange af os gemmer os bag. Du kommer ind i en afspændt tilstand, hvor det, der har været stivnet, kan begynde at smelte. Den blide berøring åbner stille og roligt op til de lag i os, der er lidt forsømte. Der kan komme følelser op, når vi bliver rørt ved på den måde. Det er helt naturligt. At turde være med den sårbarhed er ikke alene menneskeligt, det er healende i sig selv.

ØGET KROPSBEVIDSTHED

Det er min overbevisning, at en blid og omsorgsfuld massage kan medvirke til at tage visse stresstilstande og følelsesmæssige og psykiske spændinger i opløbet. Hvis du vel at mærke kender dig selv og dine kropslige og psykiske signaler og kan mærke, at noget velkendt bygger op indeni. Da kan berøringen være en måde at blive reguleret på, så du nemmere kan holde balancen.

Er du ikke i så god kontakt med din krop, kan massagen give dig mulighed for lære din krop bedre at kende. Mærke hvad der sker i kroppen, når du berøres de forskellige steder. Hvor er det ekstra rart? Hvilke følelser opstår der i forbindelse med hvilke berøringer? Vi kan lære meget om vores behov og vores følelsesliv gennem opmærksomhed på det, vi mærker og sanser, når vi bliver rørt ved.

OXYTOCIN BEROLIGER NERVESYSTEMET

Der findes et hormon, som har stor betydning for følelsen af velvære. Det er oxytocin. Det findes naturligt i kroppen og udskilles blandt andet ved berøring. Det er en del af belønningssystemet i hjernen, der aktiveres, når vi oplever nydelse. Det er et
glædesskabende hormon, og selv om mængden af oxytocin i blodet reduceres efter få minutter, bliver den resterende mængde i kroppen i lang tid.

Vores smertetærskel skulle efter sigende blive højere, og det menes, at stresshormonerne reduceres. Oxytocin udskilles ikke bare ved berøring men også når vi føler os mødt, forstået, rummet og mærker omsorg og opmærksomhed fra et menneske, vi har tillid til.

FØLELSESLIVET MASSERES

Der er evidens for, at massage – og dermed berøring – har en gavnlig effekt på angst og depression. Tilstande som flere og flere desværre oplever at havne i. Men det er ikke kun i forbindelse med diagnosticerede følelsesmæssige tilstande, at berøringen kan føre til reducering at psykiske symptomer. Det gælder også ‘almindelig’ ængstelse, indre uro og bekymring, som mange af os periodisk oplever.

Der er lavet undersøgelser, der viser, at der er bedring allerede første gang, vi modtager en massage, og at effekten over tid øges – i takt med, at vi bliver mere trygge og dermed mere modtagelige. Det er mit håb, at der fremadrettet vil være meget mere fokus på berøringens indflydelse på og regulering af affektive tilstande.

FØLELSESLIVET MASSERES

Der er evidens for, at massage – og dermed berøring – har en gavnlig effekt på angst og depression. Tilstande som flere og flere desværre oplever at havne i. Men det er ikke kun i forbindelse med diagnosticerede følelsesmæssige tilstande, at berøringen kan føre til reducering at psykiske symptomer. Det gælder også ‘almindelig’ ængstelse, indre uro og bekymring, som mange af os periodisk oplever.

Der er lavet undersøgelser, der viser, at der er bedring allerede første gang, vi modtager en massage, og at effekten over tid øges – i takt med, at vi bliver mere trygge og dermed mere modtagelige. Det er mit håb, at der fremadrettet vil være meget mere fokus på berøringens indflydelse på og regulering af affektive tilstande.