REIKI BETYDER UNIVERSEL LIVSENERGI

Reiki betyder universel livsenergi. Når du modtager reiki healing, er det den energi, din krop tilføres mere af. Energien kanaliseres oppe fra – fra Universet – og har intet med min energi at gøre.
Man kan sige, at energioverførslen er ren.

REIKI er en smuk og blid energi, der skaber balance i krop og sind. Det er let berøring med bestemte håndpositioner på kroppen – på både forside og bagside. Det er en healingsteknik,
der blev genopdaget i Japan i begyndelsen af 1900-tallet.

REIKI BETYDER UNIVERSEL LIVSENERGI

Reiki betyder universel livsenergi. Når du modtager reiki healing, er det den energi, din krop tilføres mere af. Energien kanaliseres oppe fra – fra Universet – og har intet med min energi at gøre.
Man kan sige, at energioverførslen er ren.

REIKI er en smuk og blid energi, der skaber balance i krop og sind. Det er let berøring med bestemte håndpositioner på kroppen i en helt bestemt rækkefølge. Det er en healingsteknik, der blev genopdaget i Japan i begyndelsen af 1900-tallet.

BLOKERING OG STAGNATION

Vi mennesker er – som alt andet – ren energi. Livsenergien strømmer i auraen og i kroppens energibaner, og det er vigtigt for vores helbred og generelle velbefindende, at den kan strømme frit. Det er bare ikke altid tilfældet. Langt de fleste mennesker oplever at have ubalancer, der i et eller andet omfang hindrer det frie flow. Ubalancerne kan manifestere sig både fysisk og psykisk.

Ofte vil der være en sammenhæng, idet psykisk og følelsesmæssig smerte har det med at sætte sig i kroppen. Reiki skaber mulighed for, at de blokeringer, der er årsag til ubalancerne, kan begynde at opløse sig. Healing hviler på et holistisk grundlag, hvor krop og psyke opfattes som en helhed. Reiki healer ikke bare kroppen men også de følelsesmæssige tilstande, der ligger bag.

OMSORG OG BERØRING

En reiki session handler ikke bare om kanalisering af healingsenergi. Det handler mindst lige så meget om berøring. Berøring i sig selv kan noget helt særligt. Kroppen ønsker at blive berørt. Det er et helt grundlæggende menneskeligt behov. Berøring er omsorg, og de behagelige følelser, vi oplever, når vi mærker varme, nænsomme hænder på kroppen spiller en vigtig rolle i aktiveringen af kroppens selvhelbredende ressourcer. Og det er netop det, der er mit ønske og mit mål med healingen – at støtte dig i at bringe din krop og dit sind i balance, så dit system kan begynde at hele sig selv.

REIKI FINDER SELV VEJ

Under en reiki healing kanaliseres healingsenergien via mig og mine hænder videre til dig. Det er altså ikke mig, der healer. Jeg stiller mig blot til rådighed som kanal for energistrømmen. Jeg lægger blidt mine hænder på din krop og lader det ske, der skal ske. Du modtager altid præcis så meget, som du har brug for. På den måde er Reiki en intelligent energi.

Måske mærker du en strøm af varme og en behagelig rislen gennem kroppen. Nogen mærker ikke noget, og det er helt, som det skal være. Uanset oplevelsen kan du trygt regne med, at reiki finder derhen i kroppen, hvor der er brug for den, og du vil altid opleve det som afslapning og velvære.

REIKI is love. LOVE is wholeness.
WHOLENESS is balance. BALANCE is wellbeing.
WELLBEING is freedom from disease.

Dr. Mikao Usui, founder of modern Reiki

BALSAM FOR KROP OG SIND

Fordi reiki er en beroligende og kærlig energi og en vidunderlig måde at opnå lindring på, vinder reiki-behandlinger mere og mere frem på hospitaler verden over. Her bruger man den til at understøtte medicinsk sygdomsbehandling – og som en del af sygeplejen. Mange patienter oplever færre smerter og hurtigere heling.

Kræftpatienter fortæller, at de oplever færre bivirkninger ved kemoterapi og strålebehandling. Desuden kan reiki være balsam for sindet i en svær tid, hvor der er meget uro indeni. Dermed kan et par omsorgsfulde, healende hænder også gøre en forskel for terminalt syge hospice-patienter. Herhjemme er der en bevægelse henimod en større forståelse for potentialet i Reiki, men det er endnu ganske nyt.

EN FOREBYGGENDE EFFEKT

Reiki er ikke et mirakelmiddel. Det er én af mange veje til mere ro og balance. Det har en dybdeafspændende og potentielt stressreducerende effekt. Reiki kan med fordel bruges forebyggende og ikke kun, når du ér havnet i en følelsesmæssigt svær tilstand, og din krop skriger på ro.

Præcis som det er tilfældet med både klangmassagen og berøringsmassagen kan regelmæssige sessioner gøre dig mere modstandsdygtig over for stresspåvirkning – hvad enten den kommer udefra eller indefra. Fordi du lader dig synke ned i dybdeafspænding og lader det dybe åndedræt hjælpe din krop med at skabe ro i nervesystemet.